Nyheter om Sensorems digitala trygghetslarm

tekniska förkunskaper

Hur mycket teknisk förkunskap behövs för att använda trygghetslarmet?

Det krävs ingen teknisk förkunskap för att använda Sensorems trygghetslarm. För att aktivera trygghetslarmet behöver användaren endast hålla in larmknappen som sitter på sidan utav klockan.
Sensorems trygghetslarm

Ersätter Sensorems trygghetslarm kommunala trygghetslarm?

Sensorems trygghetslarm ger användaren möjlighet att själv bestämma vem larmet ska gå till och kan ersätta ett kommunalt trygghetslarm.
seniorlarm utomlands

Kan man ändra turordningen i vilken anhöriga rings upp? 

Vid resa utomlands kan det vara aktuellt att ändra i vilken ordning anhöriga rings upp. Detta kan enkelt ändras genom att kontakta Sensorem!
Sensorem smartklocka

Behöver trygghetslarmet tillgång till Bluetooth eller wi-fi?

Sensorems trygghetslarm behöver inte tillgång till varken Bluetooth eller wi-fi, utan har ett inbyggt SIM-kort och fungerar helt fristående, överallt.
GPS klocka äldre

Trygghetslarm i diskret GPS klocka för äldre

Med hjälp av smartklockans inbyggda SIM-kort visas användarens GPS-position i realtid för anhöriga i Sensorem-appen. Genom en tydlig markering kan anhöriga enkelt se om användaren befinner sig hemma.
trygghetslarm som fungerar där olyckor sker

Ett trygghetslarm som fungerar där flest fallolyckor sker

Nästan 60 % av alla fallolyckor sker utomhus, vilket gör att behovet av ett trygghetslarm som fungerar även där är stort. Sensorems trygghetslarm möjliggör för användaren att komma i kontakt med sina anhöriga vart den än befinner sig!
telefonsvarare larmsamtal

Vad händer om ett larmsamtal besvaras av en telefonsvarare?

Om ett larmsamtal besvaras av telefonsvararen hos en anhörig kopplas samtalet automatiskt vidare till nästa anhörig i prioritetsordningen.
demens smartklocka

Trygghetslarm vid demenssjukdom

Ett trygghetslarm vid demenssjukdom hjälper användaren och dess anhöriga att få en tryggare vardag.

Trygghetslarm med inbyggd mobiltelefon för äldre

Vårt trygghetslarm är utrustad med högtalare och mikrofon och kan även användas som mobiltelefon för äldre.
privatlarm privatperson

Trygghetslarm från kommunen jämfört med Sensorems privata trygghetslarm

En jämförelse mellan de trygghetslarm som erbjuds av Sveriges kommuner och Sensorems trygghetslarm för äldre.

För mer info om hur Sensorems digitala trygghetslarm fungerar vänligen se frågor & svar eller kontakta oss