Sensorems klocka för dementa har GPS-positionering och geostaket

Sensorem hjälpmedel demens GPS

Säkra områden markeras av anhörig i Sensorem-appen

Anhörig markerar ut vilket/vilka områden som är säkra för användaren att röra sig inom i Sensorem-appen. Detta kan exempelvis vara ett specifikt område runt användarens hem eller en kombination av områden.

Sensorem demens hjälpmedel klocka

Larmnotis med GPS-position skickas till anhöriga om användaren lämnar det säkra området

Om användaren lämnar det säkra området skickas larmnotis ut till de som är registrerade som anhöriga i Sensorem-appen. Larmnotisen innehåller användarens GPS-position vilken visas på en karta i realtid.

Sensorem klocka för dementa

Anhöriga kan ringa direkt till demensklockan för att prata med användaren

Demensklockan har inbyggd högtalartelefon vilket innebär att anhöriga kan ringa direkt till klockan för att prata med användaren för att hjälpa denna att hitta rätt eller för att meddela denna att hjälp är tillkallad.

Sensorem GPS klocka demens

Demensklockan fungerar överallt och kan användas överallt

Demensklockan kommunicerar via mobilnätet och fungerar överallt. Klockan är vattentät och kan användas överallt.

Läs mer under frågor & svar.

Sensorem GPS larm demens

Möjlighet finns att bära demensklockan som halsband

Vid beställning finns möjlighet att välja mellan olika armband och halsband för att hitta det som passar användaren bäst.

GPS-klockan för äldre notifierar anhöriga om användaren lämnar det förbestämda säkra området

Larmknapp för äldre

1. Användaren lämnar det förbestämda säkra området

Sensorem GPS larm demens

2. Notis med GPS-larm skickas till användarens anhöriga genom Sensorems app och de kan genom denna se användarens GPS-position i realtid på en karta

trygghetslarm för äldre

3. Användarens anhöriga kan ringa direkt till Demensklockan och prata med användaren genom klockans inbyggda högtartelefon

larmknapp för äldre

4. Anhöriga kan agera och säkerställa att användaren får hjälp

Funktioner särskilt framtagna för att klockan ska vara ett hjälpmedel vid demens

Sensorem GPS larm demens

Geostaket med GPS-larm demens

Anhöriga kan i Sensorem-appen markera ut vilket/vilka områden som är säkra för användaren att röra sig inom. Om användaren rör sig utanför detta går det en larmnotis till anhöriga.

trygghetslarm för äldre

Inbyggd högtalartelefon

 Anhöriga kan ringa direkt till demensklockan då den har inbyggd högtalartelefon med eget SIM-kort.

Sensorem GPS larm demens

Realtidsposition

Anhöriga kan genom Sensorem-appen se användarens position i realtid på en karta.

Larmknapp för äldre

Fysisk panikknapp

Om demensklockans fysiska panikknapp trycks ner i tre sekunder rings användarens anhöriga upp i fördefinierad ordning och larm skickas ut till anhöriga i Sensorem-appen.

Sensorem trygghetslarm mobil

Vattentät

Demensklockan är IP67 klassificerad dvs. användaren kan tvätta händerna och duscha med den.

telefon klocka

Enkel att ladda

Demensklockans batteritid är cirka tre dagar och laddas upp på cirka tre timmar med den medföljande magnetiska laddaren. Klockan varnar både användaren och anhöriga (genom appen) om batterinivån är låg.