Så här fungerar GPS trackern i Sensorems trygghetslarm

Larmknapp för äldre

Fysisk larmknapp

Om seniorklockans fysiska larmknapp trycks ner i tre sekunder rings seniorens anhöriga upp i fördefinierad ordning och SMS + pushnotis skickas ut till anhöriga.

trygghetslarm för äldre

Inbyggd högtalartelefon

Seniorklockan har inbyggt SIM-kort och är en klocka för äldre som man kan ringa till.

Sensorem gps armband

Fungerar utomhus

Seniorklockan fungerar överallt där den har mobiltäckning i hela EU samt i Storbritannien och Norge!

 

GPS larm

Realtidsposition och geostaket

Anhöriga kan genom Sensorem-appen se användarens position i realtid på en karta. Anhöriga kan i Sensorem-appen markera ut ett säkert område och om användaren lämnar det säkra området skickas larmnotis till anhöriga. Detta kan vara särskilt viktigt vid demens.

telefon klocka

Enkel att ladda

Seniorklockans batteritid är cirka fem dagar och laddas upp på cirka tre timmar med den medföljande magnetiska laddaren. Klockan varnar både användaren och anhöriga (genom appen) om batterinivån är låg.

Sensorem trygghetslarm mobil

Vattentät

Seniorklockan är IP67 klassificerad dvs. användaren kan tvätta händerna och duscha med den.

Sensorem gps personlarm

SMS till anhöriga + larmnotiser i Sensorem-appen

Anhöriga blir varnade i Sensorem-appen om exempelvis batterinivån skulle vara för låg. Om användaren larmar får anhöriga varningsnotis + SMS.

Sensorem gps personlarm

Medicinpåminnare

Medicin-påminnelse kan ställas in i Sensorem-appen så att trygghetsklockan påminner användaren med både text och röst när det är dags att ta medicin.

Sensorem gps personlarm

Automatiskt svar

I Sensorem-appen kan anhöriga ställa in att klockan ska svara automatiskt när någon ringer till den.

Sensorem gps halsband

Varning vid förlorad positionering

Anhöriga blir varnade i appen om användaren skulle befinna sig i ett område utan täckning.

Trygghetslarm för äldre

Kvittering av mottaget larm

Om användaren larmar så besvaras larmet antingen av anhöriga eller av Sensorems larmcentral. Bekräftelse skickas ut med sms till samtliga anhöriga avseende vem som tagit emot larmet.

Trygghetslarm för äldre

Skräddarsydd telefonväxel med tidsinställning

Trygghetslarmet har en skräddarsydd telefonväxel som känner av om en telefonsvarare svarar och kopplar då samtalet vidare till nästa anhörig. Det går att tidsinställa växeltjänsten så att larmet går till specifika larmmottagare vid vissa tider.

Så här fungerar funktionen geostaket

Trygghetslarm till anhörig

Hem-symbol

När användaren av klockan befinner sig i sitt hem visas detta i appen genom hem-symbolen.

Sensorem app GPS-lokalisering

GPS-lokalisering i realtid

Anhöriga som har tillgång till appen kan närsomhelst se vart användaren befinner sig genom GPS-lokalisering i klockan.

Sensorem hjälpmedel demens gps

Geostaket

Markera vilket/vilka områden som är säkra för användaren att vistas inom och få varningsnotis om användaren lämnar detta område.

Sensorem app historik

Historik

Under historik kan anhöriga se klockans notifikationshistorik.

Sensorem app notis

Larmnotis

Om användaren larmar får anhöriga larmnotis i appen.

Sensorem app inställningar

Medicinpåminnare

Trygghetslarmet kan ställas in att påminna användaren när det är dags att ta medicin.

GPS-klockan för äldre notifierar anhöriga om användaren lämnar det förbestämda säkra området

Larmknapp för äldre

1. Användaren lämnar det förbestämda säkra området.

Sensorem GPS larm demens

2. Notis + sms med GPS-larm skickas till användarens anhöriga. Anhöriga kan genom Sensorems app se användarens GPS-position i realtid på en karta. Klockan ringer också upp anhöriga automatiskt.

trygghetslarm för äldre

3. Användarens anhöriga kan närsomhelst ringa direkt till demensklockan och prata med användaren genom klockans inbyggda högtalartelefon. Klockan kan enkelt ställas in för att besvara samtal från anhöriga automatiskt.

larmknapp för äldre

4. Anhöriga kan agera och säkerställa att användaren får hjälp.

Vanliga frågor om GPS tracker

GPS-larmet kan vara hos dig inom tre dagar och är redo att användas vid leverans!